Roest Festival

Roest Festival 2017


In 2017 kreeg ik opnieuw de opdracht om aan de festival huisstijl te werken. Tevens bestond het festival 5 jaar. Dit jaar gooide ik alles op het scheepvaart thema dat al jaren om het festival heen zweeft. Na de goedkeuring van een klein concept, begon ik met het tekenen van elementen, en de uiteindelijke poster.

Aan de hand hiervan werd drukwerk en online materiaal afgeleid, soms met nieuwe tekeningen. Tevens werd een spinoff artwork ontwikkeld voor de afterparty.

In 2016 kreeg ik de opdracht van Stichting Roest om de huisstijl van de stichting en het festival te vernieuwen. Om het twee jaar oude logo zo herkenbaar mogelijk te houden, koos ik ervoor om zo veel mogelijk elementen van het bestaande logo te behouden. Zo bleven een symmetrische zeshoek en het schuingedrukte lettermerk over. De payoff werd achterwege gelaten.

Tegelijkertijd koos ik ervoor om de sfeer van het festival als uitgangspunt voor de artwork te gebruiken, en werden twee foto’s gecombineerd tot een double-exposure effect. Dit is verder doorgevoerd naar drukwerk en online communicatiemiddelen.

Fotograaf artwork 2016
Henny van Roomen
Jaar
2016 – 2017
Opdrachtgever
Stichting Roest